Khách hàng

Những đối tác - khách hàng hợp tác và làm việc cùng DoctorWeb trong thời gian qua. Mỗi một khách hàng là một điểm cộng cho dịch vụ của chúng tôi.